Teodoro Bosch I Estanca

 

Teodoro Bosch i Estanca va néixer a Barcelona l’any 1824, fill de Josep Bosch i Oller i de Bàrbara Estanca. El pare deTeodoro Bosch, Josep Bosch i Oller, d’ofici argenter, era fill de Ramon Bosch i de Francesca Ollé, nascuda a Begues el 29 de novembre de 1805, filla de Miquel Ollé Pares i Maria Figueras, que van contraure matrimoni el 25 de setembre de 1798 a la parròquia de Sant Cristòfor de Begues, per tant, en Teodoro Bosch i Estanca era nét d’una beguetana i d’aquí li venia la relació amb el poble de Begues. Josep Bosch i Oller va morir l’11 d’octubre de 1865 a Begues on va ser enterrat.

Teodoro Bosch es va casar en primeres núpcies amb Dionisia Ruiz de Arévalo, natural de Cartagena. Dionisia va morir a Barcelona el 2 d’abril de 1883 i va ser enterrada a Begues. En segones núpcies, Teodoro es va casar amb Fermina Ruiz germana de la primera esposa..

Teodoro Bosch esdevingué un home emprenedor, vinculat als negocis de la burgesia barcelonina. Aprofitant les oportunitats de compra de terrenys que oferia la construcció de l’Eixample de Barcelona va adquirir uns solars a l’ illa que avui formen el carrer Bergara, Pelai i la plaça Catalunya on es va fer construir un edifici de quatre plantes. Una vegada acabada la construcció de l’edifici de Barcelona, l’any 1879 es va decidir a comprar uns terrenys a Begues situats a la carretera d’Olesa de Bonesvalls per una permuta amb Joan Romagosa i Torres. Possiblement aquesta permuta devia ser de terrenys que ell havia heretat de la família del seu pare a la qual va afegir una peça de terra contigua, que comprenia l’antic Mas Girona, comprada a Eudald Vendrell i Romeu i Carme Sadurní i Petit. Allà va construir la casa que posteriorment es convertiria en el Col·legi Bosch.

El 25 d’agost de 1880 Teodoro Bosch adquiria l’Alsina a la família Vendrell. Aquesta finca comprenia la masia principal i tres cases conegudes com Farfay, Can Grau i la Beurada. L’any 1885, completava la compra de finques a Begues amb l’adquisició del mas Rigol i les Bohigues.

A causa de les seves activitats empresarials, Teodoro Bosch va formar part com a vocal de la Junta Directiva de l’Institut del Foment del Treball Nacional des de l’any 1880 a 1882.

Teodoro Bosch va morir a Barcelona el 26 de novembre de 1887. El funeral es va celebrar a la parròquia de Betlem i tot seguit el cadàver va ser portat a Begues, on va ser enterrat. La seva vídua, Fermina Ruiz, va fer tots els tràmits perquè el 9 de desembre de 1892, les seves despulles, així com les de la seva primera dona, Dionisia, i les del seu pare, Josep Bosch, es transferissin des del cementiri de Begues a la cripta de la capella del Sagrat Cor de Jesús, annexa a la casa familiar. En aquesta cripta també es van enterrar els cossos de la seva mare, Bàrbara Estanca, i el de Rosa Bosch, que podria ser una germana del seu pare, traslladats del cementiri de Sarrià. Quan va morir la vídua de Teodoro Bosch, l’any 1903, va deixar com a última voluntat ser enterrada ,també, a la capella familiar de la casa de Begues.

Teodoro Bosch va redactar l’últim testament el dia 21 de juliol de 1885. En no tenir fills de cap dels dos matrimonis, confiava verbalment les seves voluntats sobre el destí del seu patrimoni i declarava hereus de confiança i executors del testament a la seva esposa Fermina Ruiz, el prevere Francisco Colomines i Romeu, beneficiat de l’església de la Mercè de Barcelona, Eduard Gibert i Riera i Raimon Duran i Ventosa, tots dos advocats, i, per últim, Camilo Julià i Vilasendra, enginyer.

Fundació Privada Col·legi Bosch · Camí Ral, 13 · 08859 Begues (El Baix Llobregat) · Avís Legal · Crèdits Política Web