INFORMACIÓ LEGAL

 

Aquest web i tos els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, base de dades, codis i qualsevol altre material són propietat de la Fundació Privada Col.legi Bosch, amb seu social al Camí Ral, 13 de Begues 08859, o bé de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Fundació Privada Col.legi Bosch. Tot aquest material està a l’empara de la legislació vigent en materia de propietat intel.lectual. L’accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Queda prohibida la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb el contingut d’aquestes pagines web, que necessitarà sempre l’autorització expressa de la Fundació Privada Col.legi Bosch.
  • La Fundació Privada Col.legi Bosch no es responsabilitzarà de la mala utilització dels continguts d’aquestes pagines web per part de l’usuari.
  • La Fundació Privada Col.legi Bosch no es responsabilitza de qualsevol informació no continguda en aquestes pagines web i, per tant, no elaborada directament i sota el control  de la Fundació Privada Col.legi Bosch o no publicada amb el seu nom. Concretament la Fundació Privada Col.legi Bosch no respon del contingut i la informació de les pagines web de terceres persones conectades per enllaços ( links ) amb les pagines web de la Fundació Privada Col.legi Bosch.
  • La Fundació Privada Col.legi Bosch es reserva el dret d’actualitzar els continguts d’aquestes pagines web quan vulgui, i també d’eliminar-los i de limitar-hi o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva.
  • La Fundació Privada Col.legi Bosch no s’obliga a controlar les informacions i les opinions que els usuaris transmetin per mitjà dels fòrums oberts en aquestes pagines web. Sigui com sigui, la Fundació Privada Col.legi Bosch es reserva el dret d’eliminar de les seves pagines web qualsevol informació o opinió dels usuaris que sigui contrària a la legalitat vigent, especialment quan signifiqui una vulneració dels drets i llibertats fonamentals de la persona.
  • La Fundació Privada Col.legi Bosch no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fan responsables dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.
  • La Fundació Privada Col.legi Bosch donen estricte compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Carácter Personal. L’usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequivoc i, per tant, autoritza a la Fundació Privada Col.legi Bosch a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats, previàment comunicat a l’Agència de Protecció de Dades i que es troba a la seu de la Fundació Privada Col.legi Bosch, Camí Ral, 13, Begues 08859. El responsable del fitxer és la Fundació Privada Col.legi Bosch. L´ús de les dades personals tindrà carácter confidencial i es faran servir per a poder prestar els serveis de la Fundació Privada Col.legi Bosch i fer arribar informació de les activitats de la Fundació Privada Col.legi Bosch. Per a exercir el dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició cal enviar un missatge a info@fundacio-bosch.net.
  • Quan sigui necesaria la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a  algun servei contingut en aquestes pagines web, l’usuari obliga a mantenir-la en secret i a fer-ne un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya, l’usuari respondrà de la utilització que n’hagin pogut fer terceres persones.

Fundació Privada Col·legi Bosch · Camí Ral, 13 · 08859 Begues (El Baix Llobregat) · Avís Legal · Crèdits